TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE LIMBA ITALIANĂ ÎN INSTANȚĂ

Înainte de a aprofunda tema acestui articol, este important sa facem câeva precizări cu privire la calitatea de traducător și interpret de limba italiană pentru instanțe (Tribunal, Curte de Apel etc.), printre care prima se referă la faptul ca nu există traducători angajați de tribunal sau care au încheiat acorduri cu instanțele din România. Acest lucru înseamnă că fiecare client este liber să își aleagă propriul traducător și interpret cu condiția ca acesta să fie, în mod evident, autorizat de Ministerul Justiției pentru limba respectivă. De asemenea nu există limite din punct de vedere geografic. Așadar dacă un traducător este autorizat de Ministerul Justiției și este înscris de exemplu în cadrul Tribunalului București, acesta poate asista lingvistic clienți în orice alt tribunal din România.

Dacă, în schimb, este vorba despre un proces penal iar legea prevede în mod obligatoriu dreptul părților  nevorbitoare de limba română la un traducător și interpret autorizat, inclusiv cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor acestuia de către statul român, de obicei grefierii contactează traducătorii recurgând la lista traducătorilor și interpreților publicată pe site-ul Ministerului Justiției www.just.ro. Această listă este publică și poate fi consultată oricând de către oricine pentru a căuta un traducător autorizat sau pentru a verifica calitatea de traducător și interpret autorizat a unui profesionist.

Făcând abstracție, însă, de modalitatea de alegere a unui traducător autorizat de Ministerul Justiției pentru limba italiană (căutare pe piața liberă, căutare prin intermediul site-ului www.just.ro sau contactarea acestuia de către biroul de grefă al unui anumit tribunal), rolul traducătorului și interpretului în instanță presupune o mare responsabilitate precum și competențe solide profesionale, rodul unei pregătiri specifice și al unei vaste experiențe în domeniu.

În ceea ce privește competențele necesare pentru un traducător de limba italiană care prestează servicii de traducere în instanță, printre acestea putem enumera:

 • Cunoașterea în profunzime a limbii și a culturii italiene la un nivel de minimum C1 conform Cadrului Comun European de Referință pentru Limbi al Consiliului European
 • Necesitatea de a traduce, în general, dinspre limba italiană spre limba română
 • Cunoașterea sistemelor judiciare și a legislației din cele două state (Italia și România)
 • Noțiuni de drept civil, drept penal, drept european
 • Cunoștințe privind teoriile și metodele de traducere în domeniul juridic
 • Cunoașterea la un nivel ridicat a terminologiei juridice

În ceea ce privește competențele necesare pentru un interpret de limba italiană care prestează servicii de interpretariat în instanță, printre acestea putem enumera:

 • Cunoașterea în profunzime a limbii și a culturii italiene la un nivel de minimum C1 conform Cadrului Comun European de Referință pentru Limbi al Consiliului European
 • Cunoașterea sistemelor judiciare și a legislației din cele două state (Italia și România)
 • Noțiuni de drept civil, drept penal, drept european, drept procesual
 • Cunoașterea instituțiilor și procedurilor de drept
 • Cunoștințe privind modalitățile de interpretare (consecutivă, simultană, chuchotage)
 • Cunoașterea elementelor ce caracterizează situația de comunicare (participanți, tematică, tip de interacțiune și context)
 • Cunoașterea la un nivel ridicat a terminologiei juridice
 • Cunoașterea mecanistemlor de interacțiune în instanță

În cazul în care sunteți în căutarea unui traducător sau a unui interpret de limba italiană autorizat de Ministerul Justiției, puteți fi siguri că vom face tot ce ne stă în putință pentru a furniza servicii prompte și de calitate. Clienții pot conta pe implicarea și pasiunea noastră în tot ceea ce facem, pe corectitudine și transparență, pe flexibilitate și atenție la detalii. Nu ezitați, așadar, să ne contactați telefonic la numărul de telefon 0726 949 523 sau prin e-mail la traducendo@traduceri-italiana.ro. Pentru a vă asigura de diponibilitatea interpretului de limba italiană, vă recomandăm sa programați serviciul de interpretare cu cel puțin 48 – 72 de ore înainte de data stabilită de prezentare în instanță.

Bibliografie:

https://aiti.org/it/professione/prassi-per-traduttori-e-interpreti-di-tribunale

Call Now Button
error: Continutul nu poate fi copiat !!